Juhász Ágnes PhD,
pszichológus, tréner, kognitív viselkedésterápiás konzultáns,
autogén tréning terapeuta
telefon: 06304050890

email: juhasz.agi.pszi@gmail.com
http://www.munkahelyiegeszsegfejlesztes.hu/

 Bemutatkozás

Juhász Ágnes vagyok, pszichológus, jelenleg az ELTE PPK, Iskolapszichológia Tanszékének adjunktusa. Fő profilom és érdeklődési köröm a munkahelyi egészségfejlesztés egyéni és szervezeti formái, a munkahelyi és egyéb stressz felmérése és kezelése egyéni és csoportos formában, az oktatás, a tréningek, valamint az egyéni konzultáció egészséges felnőttek számára életvezetési problémák, stresszkezelési nehézségek, illetve életmódváltoztatás támogatásával kapcsolatban. Az egyéni konzultációk, illetve a csoportos egészségfejlesztő, tréning programok során különböző megközelítések, iskolák módszereit ötvözöm: használok motivációs interjút, kognitív-viselkedésterápiát, autogén tréninget, valamint személyközpontú tanácsadást.


Legfontosabb céljaim segíteni a hozzám forduló egyéneknek, illetve a partnervállalatok dolgozóinak csökkenteni, leküzdeni a rájuk ható stresszt, egészségesebb életmódot élni, illetve sikeresen megküzdeni a kihívásokkal, kisebb-nagyobb problémákkal, nehézségekkel, így támogatva, hogy testileg és lelkileg is egészségesebb életet élhessenek. Ezt a célt több oldalról is igyekszem elérni: kutatóként törekszem megérteni az összefüggéseket, háttértényezőket; oktatóként a testi és lelki tényezők összefüggésével kapcsolatban nyitottabb, tudatosabb tanárokat és magánembereket igyekszem képezni; tanácsadóként a hozzám fordulók jobb alkalmazkodását, megküzdését, fejlődését segítem; a munkahelyi színtéren működő gyakorló szakembereként pedig igyekszem tenni a jobb, élhetőbb, egészségesebb munkahelyekért.
Munkámban és magánéletemben legfontosabb értékeim az empátia, az egymás segítése, támogatása, az őszinteség és a lelkiismeretesség. Karrierem során sokféle teamben dolgoztam, sokféle szakemberrel működtem együtt, és ezek az együttdolgozások mindig nagy örömömre szolgáltak, mindig gazdagodtam általuk mind szemléletben, mind ismeretekben, készségekben, valamint az emberi kapcsolatok kezelése terén. Nagyon fontos még számomra az állandó, élethosszig tartó tanulás, ezért folyamatosan képzem magam.
Fő tevékenységi köröm az Alapítványnál a pszichoszociális kockázatelemzéshez kapcsolódik: részt veszek a helyszíni kérdőívezésben, a fókuszcsoportokban, az adatok kiértékelésében és visszajelzésében. Ezen kívül egyéni tanácsadást nyújtok, tréningeket, képzéseket dolgozok ki, illetve tartok.
Végzettségemet tekintve pszichológus vagyok, 1999-ben végeztem az ELTE pszichológia szakán tanácsadás-munkapszichológia valamint egészségpszichológia szakirányon. Még az egyetem alatt elvégeztem a Magyar Pszichológiai Társaság tréning csoport vezetői képzését. Kommunikációs és vezetői tréningeket vezettem több vállalatnál és felsőoktatási intézményben.
Már az egyetemi szakirány választásommal is arra a kérdésre kerestem a választ, hogyan alkalmazhatóak az egészségpszichológia eredményei a munkahelyen. Érdeklődésemmel összhangban a diploma megszerzése után jelentkeztem az ELTE Doktori Iskolájába, ahol munkahelyi egészségfejlesztéssel kapcsolatos kutatásokat folytattam. Doktori fokozatomat 2009-ben szereztem meg, doktori értekezésem témája az Egyéni és a szervezeti fókuszú munkahelyi egészségfejlesztés volt. Kutatásomban megtervezetem egy komplex, egyéni és szervezeti fókuszú munkahelyi egészségfejlesztő programot a munkahelyi stresszorok és a dolgozók egészségi állapotának felmérésére irányuló saját kérdőívre, interjúkra, helyszíni megfigyelésekre alapozott állapotfelmérés alapján. A szervezeti fókuszú beavatkozások központjában a dolgozók részvételével zajlott úgy nevezett egészségkörök álltak.
Doktori tanulmányaimat követően, 2007-ben, elvégeztem a – Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Közhasznú Egyesület Autogén tréning pszichoterápiás módszerspecifikus képzését.
2016-ban a VIKOTE (Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület) kétéves kognitív-viselkedésterápiás konzultáns képzésével egészítettem ki módszerspecifikus ismereteimet, képességeimet, melyeket egyéni konzultációk, tanácsadások során igyekszem alkalmazni.
Munkahelyi tapasztalataim
Az egyetem elvégzése után 5 évig a felsőoktatásban dolgoztam, A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és Pszichológia tanszékén oktattam pszichológiai tárgyakat, tartottam tréningeket különböző témákban. 2006-tól kezdve tíz éven át elsősorban a versenyszférában dolgoztam egy nemzetközi tanácsadó cég regionális koordinátoraként, majd projekt igazgatójaként. A vállalat fő profilját a munkahelyi egészségfejlesztő programok, ezen belül is elsősorban az Alkalmazottakat Segítő Programok alkották, fő partnerei pedig magyarországi és külföldi vállalatok voltak. Munkám során jól tudtam kamatoztatni, illetve a gyakorlatba átültetni a kutatásaim és tanulmányaim során szerzett ismereteimet. Ebben az időszakban a fő feladataim közé tartozott a partnervállalatokkal, tanácsadókkal, nemzetközi irodákkal való kapcsolattartás, a szolgáltatások megtervezése, koordinálása, belső képzések tartása, pszichoszociális kockázatelemzések végzése, dolgozói tréningek, egészségfejlesztő csoportprogramok (pl. dohányzásról leszoktató program) tartása. Ezt a komplex tevékenységkört szerettem volna kiegészíteni egyéni tanácsadással, ezért végeztem el a különböző terápiás módszerekkel kapcsolatos képzéseket.
A fent felsorolt tevékenységek mellett továbbra is jelen voltam a felsőoktatásban óraadóként, egyéni tanácsadást végeztem, illetve pszichoszociális kockázatelemző módszereket dolgoztam ki partnercégeknek.
2016 óta főállásban ismét a felsőoktatásban dolgozom, az ELTE PPK Iskolapszichológia Tanszékén. Az oktatás mellett továbbra is foglalkozom egészségfejlesztéssel kapcsolatos kutatásokkal, illetve közreműködöm egészségfejlesztő programok, pszichoszociális kockázatelemzések kidolgozásában, megvalósításában, valamint egyéni tanácsadást végzek.
Fő érdeklődési területem a munkahelyi egészségfejlesztés szinte minden formája, a munkahelyi stressz, valamint a stresszel való megküzdés kollektív formáinak felmérése, elősegítése, az egyéni tanácsadás egészséges felnőttek számára, valamint az oktatás.

Szakmai önéletrajz mellékelve

Összeg: